AI među nama: Od Minecrafta do automatizacije ureda

3. lipnja 2023.
2 Mins Read
364 Views
AI među nama: Od Minecrafta do automatizacije ureda

Od igara do automatizacije ureda, AI je revolucionirao način na koji se povezujemo s tehnologijom. U posljednjim godinama, AI je napravio značajne korake u svojim sposobnostima, a njen potencijal da transformira način na koji živimo i radimo ne može se podcijeniti.

Jedan takav primjer potencijala AI je njegova primjena u igrama. Istraživači su integrirali jezične modele poput GPT-4 u igre poput Minecrafta, što je rezultiralo stvaranjem botova koji nadmašuju druge AI agente u zadacima poput istraživanja i izrade alata.

Međutim, utjecaj AI seže daleko izvan igara, sa kompanijama koje istražuju njegovu upotrebu u automatizaciji ureda, recikliranju i drugim industrijama. Ipak, potencijal AI nije bez svojih izazova, jer lideri industrije upozoravaju na prijetnju koju predstavlja za čovječanstvo.

U ovom članku istražit ćemo potencijal AI i njegove primjene, od igara do automatizacije ureda i dalje.

AI u igrama

Primjena GPT-4 u Minecraftu od strane AI istraživača u Nvidia demonstrirala je potencijal jezičnih modela za unaprjeđenje igara.

Stvaranje botova poput Voyagera, koji koristi GPT-4 za rješavanje problema, sugerira da bi sadržaj igara generiran AI mogao biti sljedeća granica u igrama.

Voyager nadmašuje druge AI agente u zadacima poput dobivanja predmeta, istraživanja i izrade alata.

Njegova sposobnost predlaganja ciljeva i generiranja koda za njihovo postizanje impresivan je pothvat.

Stvaranje knjižnice koda za učenje i istraživanje više igre ističe potencijal GPT-4 za revolucioniranje igara.

AI u automatizaciji ureda

Jezični modeli poput GPT-4 imaju potencijal revolucionirati automatizaciju ureda automatiziranjem rutinskih zadataka koji su repetitivni i monotonni, oslobađajući vrijeme za složenije zadatke. Prirodna obrada jezika ključna je značajka ovih modela, što im omogućuje da razumiju i generiraju ljudske odgovore. To ih čini idealnima za chatbotove koji se koriste u korisničkoj službi, koji mogu rukovati upitima i prigovorima bez ljudske intervencije.

Jedan primjer takvog chatbota je OpenAI-ov ChatGPT, koji može komunicirati s online uslugama i pružati korisničku podršku. Microsoftov Windows 11 Copilot je još jedan primjer kako se jezični modeli mogu koristiti za automatizaciju određenih zadataka koristeći strojno učenje i API-je.

Međutim, upotreba ovih modela izaziva zabrinutost zbog zamjene poslova i potrebe za novim vještinama na radnom mjestu. Važno je pažljivo razmotriti potencijalni utjecaj na zaposlenike i cjelokupno radno mjesto prije implementacije takve tehnologije.

AI u drugim industrijama

Tvrtke u različitim industrijama istražuju potencijal AI za poboljšanje održivosti i rješavanje hitnih problema poput recikliranja odjeće.

AI u recikliranju može pomoći u sortiranju i obradi materijala koji bi inače bili nemogući za ljude.

Na primjer, u tekstilnoj industriji, AI se može koristiti za sortiranje odjeće po vrsti materijala, boji i stanju, što olakšava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.

To može značajno smanjiti otpad, smanjiti emisije stakleničkih plinova i stvoriti održiviji proizvodni ciklus.

Međutim, implementacija AI u različitim industrijama također postavlja etičke dileme, poput zamjene poslova i problema s privatnošću.

Upotreba AI na radnom mjestu može rezultirati automatizacijom poslova, što može dovesti do potencijalnog gubitka zaposlenja za ljude.

Osim toga, prikupljanje i upotreba osobnih podataka od strane AI sustava izazivaju zabrinutost zbog privatnosti i zaštite podataka.

Stoga je ključno riješiti ove etičke dileme i osigurati odgovornu i transparentnu implementaciju AI u različitim industrijama.

Exit mobile version