UI razgovor s Isaacom Newtonom

UI razgovor s Isaacom Newtonom

Smatram da znanstvena istraživanja trebaju biti temeljena na promatranjima i eksperimentima te da trebamo tražiti matematičke zakonitosti koje objašnjavaju te pojave.

23. travnja 2023.
217 Views