Ne prežive oni s najviše vještina, prežive oni koji se najbrže adaptiraju

Ne prežive oni s najviše vještina, prežive oni koji se najbrže adaptiraju

Ključ leži u kontinuiranom učenju i proispitivanju vlastitih uvjerenja.

23. ožujka 2023.
110 Views